Hoe overwint u de angst voor het spreken van een vreemde taal?

Angst voor spreken in een vreemde taal. Dat komt veel voor. Zeker als iemand nog niet zo veel ervaring heeft met de taal die hij onder de knie wil krijgen. Hij is bang voor een afgang of voor de consequenties van de fouten die hij ongetwijfeld wel eens maakt. Hij vindt zijn woordenschat te klein of hij is bang voor een verkeerde uitspraak.

Heel vervelend allemaal. Want het kan u klanten kosten, nieuwe opdrachten of de concurrentie is u voor. Voor u het weet, zit u in een neerwaartse spiraal, ziet u steeds meer op tegen een gesprek in een vreemde taal en gaat u situaties uit de weg. Dit staat niet alleen uw zakelijke ontwikkeling in de weg, maar ook uw persoonlijke.

Hoe dat komt? Angst is een emotie, een gevoel. Emoties, zoals angst, boosheid, vreugde, droefheid, afschuw en verrassing, huizen diep in ons brein. We kunnen ze niet makkelijk uitschakelen. Deze emoties treden als vanzelf op de voorgrond, afhankelijk van de omstandigheden. En van uw gedachten. En dat is maar goed ook. Want stelt u zich eens voor dat u nooit bang of gespannen zou zijn. Dan zou u nooit vluchten voor gevaar, vaak niet slagen voor examens, niet gauw verder komen in uw loopbaan enz. Kortom, emoties zijn nuttig.

Terug naar de angst voor spreken in een vreemde taal. Wat vertelt deze ons? Angst vertelt ons dat we daar iets aan moeten doen als we ervan af willen. Net zoals u vlucht als er een auto recht op u af komt scheuren. U springt intuïtief direct opzij. Wat de angst u in dat geval vertelt te doen, gebeurt onbewust en razendsnel.

Bij het spreken in een vreemde taal ligt dat een beetje anders. De angst vertelt u wel hetzelfde, namelijk: doe er iets aan, zodat u niet meer bang bent. Maar de stappen die u moet nemen om uw gevoel te veranderen, zijn niet intuïtief. Integendeel, ze vragen nu iets van het bewuste deel van uw brein. Dat is een groot pluspunt, want er is dus iets aan die angst te doen. Door het veranderen van uw gedachten die u dat rotgevoel van angst geven. Dit inzicht komt uit de cognitieve psychologie, maar dat terzijde.

Wat te doen?

Er zijn drie opties:

1) spreek nooit meer in een vreemde taal;

2) verbeter uw taalvaardigheid, zodat u minder fouten maakt, en

3) verander uw gedachten.

Als u uzelf wilt blijven ontwikkelen, kiest u voor een combinatie van de laatste twee opties. Misschien denkt u naar aanleiding van optie 2: als ik minder fouten maak, komt dat spreken zonder angst vanzelf wel.

Dat klinkt allemaal eenvoudig, maar in de praktijk blijkt die angst voor spreken in een vreemde taal nogal hardnekkig. U leert woordjes voor de uitbreiding van uw vocabulaire en stampt de grammaticaregels in uw hoofd. Allemaal goed (al doen we bij DNA Languages niet aan ‘stampen’). Daarmee verbetert u ongetwijfeld uw communicatieve vaardigheden. Maar die angst voor spreken blijft u parten spelen.

Hoe leert u onbezorgd spreken in een vreemde taal?

Eerst even over optie 3: het veranderen van uw gedachten. Bedenk dit: een serieuze gesprekspartner lacht u niet uit als u een fout maakt. Integendeel, hij waardeert het als u met hem praat in zijn eigen taal. In veel gevallen helpt hij u graag tijdens uw gesprek met hem. Hij wacht niet op uw fouten, maar juist op uw succes.

En bovendien: van fouten maken leert u. Zo zit de wereld in elkaar. Eenmaal gemaakte fouten maken we meestal niet een tweede keer. We profiteren dus van onze eerdere positieve én negatieve ervaringen.

Klinkt goed, toch?

Maar er is nog wat. Dat gaat over optie 2: het verbeteren van uw taalvaardigheid, en dan specifiek over het leren van die woordjes. Bekend is dat de top 1000 woorden in een vreemde taal voor zo’n 85 procent deel uitmaken van een normale conversatie. Stop daar wat jargon bij uit uw eigen branche en doe er uw voordeel mee. Het is echt niet nodig om hele woordenboeken uit uw hoofd te leren. En hoe vaker u spreekt, des te beter beklijven de gebruikte woorden en komt u steeds sneller en makkelijker op de juiste woorden. De taal spreken is dus van het allergrootste nut.

Blijf gefocust op uw doel: het leren spreken van een taal. U profiteert er ongetwijfeld van.

Ik heb een paar praktische tips voor u:

Probeer elke dag een paar minuten met een denkbeeldige gesprekspartner te spreken in de taal die u leert. Hardop. Visualiseer uzelf in gesprek met een ander en praat met hem. Zo maakt u zich uw vocabulaire en zinsbouw meer eigen en ‘automatiseert’ u de verschillende woorden en zegswijzen. Zo verbetert u uw taal én uw zelfvertrouwen.
Schrijf veel voorkomende zinnen op en gebruik dat lijstje als een ‘spiekbriefje’. Schrijf bijvoorbeeld op hoe u uw gesprekspartner vraagt of hij wat langzamer wil praten of hoe u duidelijk maakt dat u hem niet goed begrijpt. Schrijf op hoe u uzelf voorstelt en hoe u een telefoongesprek begint en afsluit. Door het opschrijven alleen al, beklijft een en ander eerder én beter.
Vind een native speaker met wie u een gesprek kunt voeren. Zoek hem in uw eigen netwerk of maak gebruik van een professionele taaltrainer. De laatste is gespecialiseerd en weet precies hoe hij u aan het praten krijgt. Met gebruikmaking van voorbeelden uit uw dagelijkse praktijk. Hij kent de juiste uitspraak, de grammatica en corrigeert u indien nodig. Dit is van onschatbare waarde. En u kunt altijd op hem rekenen, want hij is net zo toegewijd als u.

Een professionele taaltrainer. Hoe zit het met de kosten en baten?

U ziet misschien op tegen de kosten als u met een professionele taaltrainer in zee gaat. Bedenk dan dat dit zeer zeker een waardevolle investering is die u er vaak binnen een paar weken of maanden al uit heeft. Denk aan de talloze voordelen die u ervaart, als u makkelijker leert spreken in uw doeltaal: deals die eenvoudiger rondkomen, meer zelfvertrouwen tijdens telefoongesprekken en vergaderingen, efficiëntere uitvoering van uw taken enz. enz.

DNA Languages heeft talloze professionals geholpen met hun vreemdetaalverwerving. En met succes. Ook u kunnen we helpen.

Wilt u meer weten of samen een keer praten over uw spreekvaardigheid in de vreemde taal van uw keuze?

Bel of mail Anneke Siemons

Deel deze blog alstublieft met uw relaties. Ik ben u dankbaar!

Comments are closed.

Beoordeling door klanten: 8,8/10 - 214 beoordelingen